Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Aktualnie znajdujesz się na:

Schemat organizacyjny Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej W Mińsku Mazowieckim

  1. W strukturze organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się następujące Referaty równorzędne wobec siebie:
    • Referat Eksploatacyjno - Techniczny,
    • Referat ds. Utrzymania Dróg i Usług Komunalnych,
    • Referat Ekonomiczno - Administracyjny.
  2. Wzajemne powiązania referatów przedstawia schemat organizacyjny Zakładu  stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.
  3. Zakresy czynności dla pracowników ustala Kierownik Zakładu.

Schemat Organizacyjny Gminnego Zakładu Gospodarki  Komunalnej W Mińsku Mazowieckim

Metadane

Data publikacji : 24.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry